Hva er nanoteknologi?

Nanoteknologi er ett av forskningsfeltene som i dag er i raskest utvikling, og blir av mange utpekt til å være fremtidens sentrale teknologi. Som mange andre teknologier av banebrytende og revolusjonær art åpner den for mange muligheter samtidig som flere også ser potensialet for stor risiko eller endatil fare i den videre utviklingen. Men hva er egentlig nanoteknologi?

Kort sagt så er nanoteknologi et veldig vidt begrep som i utgangspunktet nanotechnologybare viser til at man anvender naturvitenskapelige metoder til å jobbe med ekstremt små strukturer – helt nede i en nanometer eller enda mindre. For de som ikke vet det, så er en nanometer altså en milliondel av en millimeter, eller en milliarddel av en meter! Vanligvis snakker man om nanoteknologi når materialene som brukes er mellom 1/10 nanometer og opp til 100 nm.

Dette er strukturer som er for små til at de kan beskrives av den klassiske fysikken (man må for eksempel innarbeide kvantefysikk i modellene), men samtidig er de store nok til at man ikke kan benytte seg av enkle modeller for individuelle atom. Den vanligste måten å jobbe med nanoteknologi på er derfor å starte med forutsetninger fra molekylær fysikk eller kjemi, og så bygge større og mer kompliserte modeller etter hvert. Et alternativ er å benytte seg av den enklere klassiske fysikken og så innarbeide kvantefysiske faktorer og andre faktorer som ikke omfattes av den klassiske fysikken underveis.

Selv om fysikk på sett og vis kan sies å være nanoteknologiens kjerneområde, er det også mange andre naturvitenskaper som i dag jobber med nanotekniske spørsmål. Det gjelder for eksempel kjemi, medisin, og biologi. Noe av det mest krevende innen forskningen er å forsøke å samle kunnskapen fra alle disse feltene i en mer enhetlig nanovitenskap, hvilket stadig flere forskere er involvert i. Forståelsen av teknologien har også kommet så langt at det nå for tiden satses mye mer på anvendelser enn tidligere, da det helst var grunnforskningen som sto i sentrum. Det er dette som har gjort at nanoteknologien har fått så mye oppmerksomhet i media i senere tid, fordi det vitenskapelige gjerne ligger langt utenfor det vanlige menneskets fatteevne. Anvendelse, derimot, kan etter hvert få stor betydning i livet til den jevne mann og kvinne.

I dag er det mye debatt om teknologien og i hvilken retning utviklingen på dette feltet bør gå. Man tenker seg at nanoteknologien kan gi menneskeheten fantastiske nye anvendelser innenfor medisin, elektronikk, og kanskje også energiproduksjon. Noen ser nærmest for seg at nanoteknologi kan redde planeten. På den annen side er det mange ubesvarte spørsmål rundt teknologien. For eksempel tyder mye på at den enkelt kan brukes til å overvåke mennesker på helt andre måter enn før, og også at den kan få uheldige miljømessige konsekvenser.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *