Hva finner man på nanonivå?

Hva finner man på nanonivå?

Nå til dags er det mye snakk om nanoteknologi, og de fleste har vel hørt uttrykket og fått med seg at det dreier seg om ting som er veldig små. Men hva Mer »

Hva er nanoteknologi?

Hva er nanoteknologi?

Nanoteknologi er ett av forskningsfeltene som i dag er i raskest utvikling, og blir av mange utpekt til å være fremtidens sentrale teknologi. Som mange andre teknologier av banebrytende og revolusjonær art Mer »

Nanoteknologiens historie

Nanoteknologiens historie

Selv om nanoteknologien på sett og vis bygger på en vitenskapelig utvikling som har funnet sted i den vestlige verden over hundrevis av år, er den i bunn og grunn en ganske Mer »

 

Om disse sidene

Hei, og velkommen til disse sidene der du finner alt av tema rundt nanoteknologi!

Nanoteknologi er et begrep som mange har hørt, men som få egentlig forstår. Bortsett fra at det dreier seg om svært små ting er det ikke mye folk vet om hva som ligger i betegnelsen “nano”. Dette kan ses på som bekymringsfullt, fordi nanoteknologi etter alt å dømme vil spille en stor og viktig rolle i menneskehetens fremtid.

Nanoteknologi dreier seg om å bruke ekstremt små strukturer enten til å produsere noe eller som del av et produkt. Innen for eksempel nanomedisin jobber man med å lage medisiner innelukket i små nanoskall, som skal målrettes mot akkurat de cellene som trenger medisinsk behandling. I industriell produksjon har også nanoteknologien en lang rekke anvendelser, som ser ut til å kunne gi en enklere og mer spennende hverdag i fremtiden. Mer kontroversielt er det at nanoteknologi også kan gjøre det mulig å automatisere store deler av industrien i verden, slik at det nærmest ikke vil bli bruk for industriarbeidere lenger.

Grønn nanoteknologi er et fagfelt der man jobber med å utvikle nanomaterialer som kan brukes til å rense vann eller overvåke forurensning. Nanokompositter kan også tenkes å brukes til å lage mye lettere biler og fly som vil bruke langt mindre brennstoff.

Generelt kan man si at nanoteknologien lover mye når det gjelder å forbedre vår helse, miljø, og velferd. Samtidig er det mange åpne spørsmål med hensyn til hvilke negative virkninger teknologien kan få. På disse sidene får du masse informasjon om hva denne teknologien går ut på, hvordan den oppsto historisk, og hva den kan føre med seg i fremtiden.